Najczęściej zadawane pytania na temat pożyczek chwilówek

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę w Smart pożyczka?

Pożyczkę można otrzymać, jeżeli:
• Jesteś w wieku od 21 do 73 lat;
• Jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
• Jesteś aktualnie zatrudniony;
• Nie zostałeś wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Czy w tym samym czasie mogę otrzymać więcej pożyczek od Smart pożyczka?

Nie, w tym samym nie można zaciągnąć więcej pożyczek w Smart pożyczka.

Ile wynosi jednorazowa opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł i jest jednorazowa. Wymagana jest w celu bezpiecznej rejestracji numeru rachunku pożyczkobiorcy, na który zostanie przelana pożyczka. Tylko poprawna kwota i tytuł przelewu pozwolą zarejestrować rachunek w bazie i umożliwią dalsze starania o pożyczkę.

Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści przelewu, ani za błędne kwoty wpłacane przez osobę, chcącą zarejestrować się w naszym serwisie. Opłata Potwierdzajaca Rejestrację nie podlega zwrotowi.

W jaki sposób zarejestrować się na stronie internetowej www.smartpozyczka.pl i otrzymać pożyczkę?

Chcąc zarejestrować się na stronie internetowej www.smartpozyczka.pl i otrzymać szybką pożyczkę należy:
• Wypełnić formularz rejestracyjny;
• Wpłacić opłatę rejestracyjną 0,01 zł ze swojego Indywidualnego Konta Bankowego podanego w formularzu rejestracyjnym;
• Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej system wysyła tymczasowe hasło, które wraz z nr PESEL należy wprowadzić na naszej stronie w celu zalogowania się;
• Złóżyć wniosek przez Internet lub SMS.

Co należy zrobić, aby złożyć wniosek o pożyczkę przez Internet?

Jeśli chcesz otrzymać szybką pożyczkę przez internet:
• Zarejestruj się;
• Zaloguj się do systemu- wprowadź swój PESEL i hasło tymczasowe;
• Zmień hasło tymczasowe na swoje własne;
• Wybierz kwotę i okres spłaty pożyczki;
• Potwierdź wybraną opcję pożyczki.

Co należy zrobić, aby złożyć wniosek o pożyczkę za pośrednictwem wiadomosci SMS?

Jeśli chcesz uzyskać szybką pożyczkę za pośrednictwem wiadomosci SMS:
• Zarejestruj się;
• Zaloguj się do systemu- wprowadź swój PESEL i hasło tymczasowe;
• Zmień hasło tymczasowe na swoje własne;
• Wyślij wniosek o pożyczkę za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego 517 186 109. W wiadomości SMS podaj swój PESEL, kwotę pożyczki, ilośc dni. Wszystkie dane należy oddzielić spacjami

Na przykład: Jeśli chcesz uzyskać pożyczkę w wysokości 200 zł na okres 10 dni, należy wysłać SMS o następującej treści: PESEL(spacja)200(spacja)10
W odpowiedzi na wysłany wniosek o pożyczkę na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu zostanie wysłany kod wniosku.

• W ciągu godziny od otrzymania kodu wniosku pożyczki potwierdź wniosek. Wyślij wiadomość SMS o treści: POTWIERDZAM(spacja)KOD WNIOSKU. Po otrzymaniu wiadomości SMS, że pożyczka została pomyślnie przyznana, na Twój rachunek bankowy zostanie przelana kwota pożyczki.

Koszt SMS określony jest według taryfy operatora sieci telefonii komórkowej wysyłającego.
Wniosek o pożyczkę należy złożyć z numeru telefonu komórkowego, który został podany w formularzu rejestracyjnym. W innym przypadku nie będzie rozpatrywany.

Co muszę napisać w tytule przelewu rejestracyjnego?

Tytuł przelewu:

” Potwierdzam rejestrację i akceptuję warunki Umowy Nr (wpisz swój nr umowy podany przez e-mail)”.

Przelew potwierdzajacy rejestrację musi być wykonany wyłącznie z Indywidualnego Konta Bankowego, które zostało podane w formularzu rejestracyjnym. W innym przypadku rejestracja nie zostanie potwierdzona!

Kiedy i w jaki sposób otrzymuje się hasło tymczasowe?

Po zaksięgowaniu przez bank opłaty rejestracyjnej (0,01 zł) nasz system automatycznie wysyła e-mail z hasłem tymczasowym.

Co to jest kod wniosku?

W odpowiedzi na wysłany za pośrednictwem SMS lub Internetu wniosek o pożyczkę, na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym, wysyłany jest kod wniosku. Służy on do wyrażenia zgody osoby ubiegającej się o pożyczkę na warunki Umowy pożyczki.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się o stanie rozliczeń?

Po zalogowaniu sie na swój profil w Strefie PP Użytkownika znajdują się wszystkie niezbędne informacje o rozliczeniach i pożyczkach Klienta.

Co zrobić, jeżeli zgubiłem hasło?

Pożyczkobiorca powinien kliknąć przycisk "Zaloguj się", następnie "Zapomniałeś hasła?". W jedno z podanych pól należy wpisać swój numer telefonu lub adres e-mail podane w formularzu rejestracyjnym i kliknąć „Wyślij hasło”. Pożyczkobiorca otrzyma przez SMS lub e-mail nowe hasło tymczasowe, które po zalogowaniu należy niezwłocznie zmienić na własne.

Co należy zrobić w przypadku zmiany lub podania błędnego numeru rachunku bankowego?

W przypadku zmiany lub podania błędnego numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu potwierdzającego rejestrację z właściwego rachunku bankowego, na który chce, aby została przelana pożyczka.

Nie jestem w stanie spłacić terminowo całej kwoty pożyczki. Co zrobić?

Każdy nowy Klient, który skorzysta z promocji „Pierwsza pożyczka za darmo”, w razie problemów ze spłatą pożyczki może skorzystać z możliwości przedłużenia spłaty na ten sam okres, na który otrzymał pożyczkę. I tak, jeśli pożyczka udzielona została na 30 dni, to po uiszczeniu stosownej opłaty można dokonać przedłużenia spłaty o kolejne 30 dni. Więcej informacji znajduje się w regulaminie promocji.

Z kolei stali Klienci, którym po raz kolejny została przyznana pożyczka, w celu odroczenia terminu spłaty mogą skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej, którą udzieli Pożyczkodawca współpracujący z Smart Pożyczka. Refinansowanie zostanie dokonane na okres, na który została zaciągnięta pożyczka. Więcej informacji na temat refinansowania oraz wysokości opłat znajdują się w Umowie Ramowej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

Czy istnieje możliwość szybszego zwrotu pożyczki?

Tak. Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym czasie.

Ile razy można przesunąć termin spłaty pożyczki?

Pierwszą pożyczkę przedłużasz zawsze w ramach promocji "Pierwsza pożyczka za darmo". Możesz to zrobić raz, na ten sam okres, na który została zaciągnięta pożyczka. Kolejne przedłużenia realizowane są w ramach usługi refinansowania przez spółkę współpracującą ze smartpozyczka.pl.

Co to jest refinansowanie pożyczki?

Stali Klienci, którym po raz kolejny została przyznana pożyczka, w celu odroczenia terminu spłaty mogą skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej, którą udzieli Pożyczkodawca współpracujący z Smart Pożyczka. Refinansowanie zostanie dokonane na okres, na który została zaciągnięta pożyczka. Za refinansowanie będzie musiała zostać wniesiona opłata w wysokości, równej kosztowi pożyczki przedstawionemu w Tabeli opłat i prowizji.

Co zrobić jeśli mam nowy numer telefonu lub e-mail?

Jeśli masz nowy numer telefonu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod nr telefonu 85 871 00 49 lub napisz na: info@smartpozyczka.pl

Co się dzieje w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki?

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki mogą zostać naliczone następujące opłaty:
• Koszt wysłanych wezwań do zapłaty
• Naliczenie odsetek za zwłokę wynoszących czterokrotną wysokość kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego
• Podjęcie działań windykacyjnych przez Pożyczkodawcę lub zlecenie tych działań osobom trzecim.

Zapomniałeś hasła?

Zarejestruj się

Kwota pożyczki:  zł

Koszt pożyczki:  zł

Kwota do spłaty:  zł

Dzień spłaty:

 

Zmień parametry pożyczki i zatwierdź przyciskiem "Weź pożyczkę"

Anuluj Zarejestruj się

Przed złożeniem wniosku o pożyczkę, sprawdź czy spełniasz nasze kryteria:

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, przejdź do rejestracji.


Anuluj Kontynuować